Ancestors of Jolanda Fennema

Name List

No Surname, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

DALEMANS-DE VRIES, [DE VRIES-DYKMAN]


Names

Born

Died

DE VRIES
  Jeltje
  Jeltje Hendriks
  Jitske
  Jitske Sietzes born Jan 1848 died 18 Sep 1898
  Johannes
  Johannes born 22 Jul 1887
  Johannes born 3 Dec 1885
  Johannes Baukes born 25 Sep 1895 died 27 Apr 1979
  Johannes Gerbens
  Johannes Heins
  Jonathan
  Jurjen Aukes born 30 Mar 1891 died 22 May 1966
  Jurjen Eelkes
  Kornelis Hattums born 14 Aug 1844 died 3 Apr 1932
  Kornelis Jurjens born Cir 1865 died 9 May 1946
  Kornelis Pieters
  Liebbe Teekes
  Lolkje Jelles born 9 Apr 1890
  Lolkjen Rimmers
  Lubbert Halbes born 24 Jun 1883 died 17 Mar 1955
  Lutske Binnes
  Maaike Floris
  Marten born 28 May 1889
  Marten Alderts
  Marten Hattums
  Martje born 17 Oct 1901
  Meintje born 22 Feb 1884
  Melle born 9 Sep 1899 died 13 Jul 1936
  Melle Aukes born 1 Dec 1895 died 6 Jan 1981
  Nieske
  Oeds born 30 Sep 1847
  Oeds Gerbens
  Paulus Aukes born 26 Oct 1899 died 8 May 1989
  Peter
  Piet
  Pieter born 2 Nov 1920 died 13 Jan 1985
  Pieter born 21 Sep 1893
  Pieter born 24 Jan 1882
  Pieter Folkerts born 28 Sep 1905 died After 26 Feb
  Renze Gerbens
  Riektje born 5 Feb 1880 died 15 Jul 1969
  Riemer
  Riemer
  Rientje Douwes born 20 May 1843 died 12 Dec 1877
  Rinske born 8 Jun 1893
  Romke Martens born 5 Jun 1873 died 13 Nov 1932
  Roosje
  Sake Johannes born 23 Aug 1879
  Sarah
  Sepkje Aukes born 15 Dec 1892 died 3 Feb 1975
  Sible Rimmerts
  Sietske Heines born 13 Jun 1876
  Sietske Oedzes born 2 Oct 1832 died 5 Sep 1865
  Sietze Jans
  Sieuke born 29 Apr 1902 died 13 Jul 1990
  Sijtske Pieters
  Sikke Jelles born 30 Apr 1883
  Sjoerd Johannes born 8 Jul 1850 died 6 Oct 1924
  Sjoerd Meines
  Sjoerd Sibles born 18 Nov 1823 died 24 Feb 1911
  Sjoerdtje Willems
  Sjoukje
  Sjoukje
  Sjoukje
  Sjuttje born 17 Aug 1896
  Syberen Kornelis
  Sybren Gjalts chr. 4 Oct 1739 died Between 1799 and 1800
  Symon born 10 Nov 1849
  Teeke Jelles
  Thomas Gerbens
  Tiemen
  Tiete born 22 Jul 1895
  Tietje
  Tjeerd
  Tjitske Oedzes
  Tjitske Ybeles born 1755 died 2 Mar 1842
  Trientje
  Trijntje born 2 Nov 1878
  Trijntje Geerits born 10 Jun 1863 died 17 Apr 1909
  Trijntje Oedzes
  Trjintje Liebbes
  Wietske
  Wijtske born 28 May 1910 died 13 Dec 1990
  Wijtske
  William
  Yke born Feb 1925 died 1 May 1925
  Ynskje
DE WEERD
  Sjoukjen Durks
DE WILDE
  Hinke Siedzes
  Martzen Jans
DE WIT
  Lolkje Minderts
DE ZWART
  Doetje Jans
DEELSTRA
  Aaltje Meinderts born 7 Aug 1817 died 12 Mar 1882
  Alida Meinderts born 27 May 1812 died 8 Mar 1813
  Anneke
  Antje Meinderts born 24 Oct 1832
  Attje Heines
  Attje Meinderts born 26 Feb 1814 died 30 May 1890
  Baukje born 22 Apr 1843
  Cornelia Meinderts born 28 Feb 1821 died 14 Jan 1897
  Elisabeth Jans born 12 Jan 1847 died 25 Mar 1852
  Elizabeth born 7 May 1852 died 11 Nov 1918
  Gepke Meinderts born 17 Jan 1825 died 26 Dec 1903
  Gooitske
  Grietje born 13 Jun 1849
  Jan Kornelis
  Jan Meinderts born 2 Oct 1815
  Jitske Jans
  Kornelis Meinderts born 2 Feb 1828 died 3 Feb 1828
  Kornelis Meinderts born 30 Apr 1829 died 19 Feb 1904
  Meindert born 18 Jan 1845 died 14 Apr 1926
  Meindert Jans born 24 Oct 1785 died 15 Apr 1870
  Sietske born 6 Jul 1856 died 27 May 1940
  Sietske Meinderts born 31 Dec 1822 died 2 Feb 1849
  Tjitske born 25 Aug 1854 died 7 Sep 1921
  Tjitske Meinderts born 4 May 1819 died 9 Apr 1849
DÉLORME
  Charles
DELUGRE
  Mathurine
DEN BERGER
  Maggie born Abt 1864 died Nov 1943
DERING
  Antje
DERKS
  Unknown
DESALLIERS
  Alexis
DESCOTEAUX
  Rosanne
DESNOYERS
  Therese
DESNOYERS DIT LAMONTAGNE
  Francois
DESROSIERS
  Angelique born 25 Sep 1695
  Antoine
  Marie-Josephe born 1700
  Therese
DESTROISMAISONS
  Adam
  Antoine
  Geneviève born 8 Jun 1682
  Philippe
DEUNSTRA
  Antje Ties born Feb 1733 died 12 Oct 1819
  Ties Wytzes
DEZIEL
  Caroline born 1870
D'HONDT
  Florine Marie born 13 Nov 1897
DIEMERSEN
  Johanna born 13 Mar 1864 died 24 Apr 1935
  Klaas Johannes
DIJKESTRA
  Antje Annes
  Antje Doeijes
  Linse Theunis
DIJKHUIS
  Anje Hendriks
DIJKSMA
  Atje
  Kornelis Jans
DIJKSTRA
  Aaltje
  Aalzen
  Antje Gerbens
  Antje Gjalts
  Antje Roels
  Antje Sietzes
  Aukje Aukes
  Daniella
  Derkje
  Doekes
  Elizabeth Reinders
  Elske Wiebes born 12 Aug 1881
  Fokke
  Froukje Deddes
  G
  Grietje
  Harmen Linses born 1 Dec 1765
  Harmen Theunis born Cir 1748 died 11 Apr 1816
  Hendrik
  Janke Johannes
  Jelle born 19 May 1899 died After 1942
  Johannes Minnolts
  Klaas born 14 Sep 1883 died 15 Sep 1964
  N.N.
  Otte born Feb 1922 died 4 Mar 1922
  Pietje Sakes
  Richard
  T.
  Theun
  Theunis Harmens
  Tjitske
  Trijntje
  Trijntje Harmens
  Wiebe
  Wolter Aalzens
  Wybe
  Ybeltje Ebeles born Cir 1761 died 17 May 1826
DILLINGH
  F.
DIRKSMA
  Klaas
DOIRE
  Charles Ferdinand born 17 Sep 1882
  Lectorion
DOLSTRA
  Fokje
  Gerrit born 6 Nov 1843
  Ietje born 19 Aug 1881
  Tjipkje Gerrits born 19 Oct 1872 died 7 May 1955
DOMINGO
  Anne-Geneviève
  Étienne
  Étienne
DOORNIK
  Jelle Klazes
DOTINGA
  Aaltje Sytzes
DOUMA
  Auke Johannes
  Aukje born 19 Aug 1888
  Aukje born 24 Feb 1899 died 30 Oct 1987
  Baukje Rinses
  Baukje Sybrens
  Douwe
  Douwe Feddes died 19 Sep 1883
  Douwe Heinzes born 18 May 1875
  Fedde Douwes born 16 Feb 1837 died 12 Aug 1886
  Fedde Heinzes born 15 Feb 1878
  Frans Douwes born 2 Aug 1844
  Gepke Rinses
  Grietje Gerrits
  Harmen Heinzes born 12 Jul 1881
  Hedser Binderts
  Heinse Douwes born 5 Sep 1838 died 31 Jul 1915
  Hinke Douwes born 2 Jun 1855
  Jacob Wiebes
  Janke born 21 Jan 1901
  Jelle Douwes born 26 Aug 1847
  Jitske born 1894
  Jitske Douwes born 8 Jul 1850 died 22 Dec 1876
  Johanneske Aukes born 15 Jan 1821 died 18 Apr 1853
  Rinze
  Rinze Hedzers born 17 Feb 1774
  Roelof born 16 Oct 1884
  Roelof born 21 Mar 1886
  Roelof Douwes born 16 Sep 1840 died 17 Oct 1905
  Seeske born 30 May 1896
  Sjoerd Binderts
  Taeke
  Teeke Douwes born 8 Nov 1842
  Trijntje Douwes born 2 Jun 1855
  Wiebe Jakobs born 21 Nov 1864 died 20 Dec 1936
  Wobbe Heinzes born 21 Oct 1876
DOUNA
  Rinze Sjirks
  Sierk Rinses born 1775 died 13 Aug 1819
DOUWES
  B born Cir 1910
  D
DOYON
  Antonio W born 1895
DRAGSTRA
  Anne born 28 Jul 1840
  Antje born 8 Jan 1826
  Antje born 11 Jun 1844
  Jan Theunis
  Jochum born 24 Oct 1842
  Theunis born 3 May 1832
  Theunis born 7 Nov 1836
  Wopke born 21 Aug 1834
DRENT
  Aukjen Luitzens born 1830
  Froukjen Jans
  Luitzen Jans
DRIELING
  Ann-Katrin Eleonore born 6 May 1988 died 22 Dec 1988
  Arne Arjen
  Inken Tryntsje
  Jan Karl
  Kurt Friedrich
DRIESENGA
  Jennifer Rae
  Kerri Lyn
  Leah Jo
  Marc Daniel
  Robert W
DROOGSMA
  Pietje Joukes
DROST
  Dirk born 12 Jul 1890
  Gerben born 5 Jun 1888
  Gerben Jans
  Heiltje Linzes
  Jan Gerbens born 9 Nov 1858
  Johannes born 11 Aug 1892
  Uilkje born 17 Mar 1886
DU PON
  Lijkele Edzes born 7 Jan 1843 died 22 Sep 1922
DUBEAU
  Guillaume
  Jean Noël born 28 Sep 1751
  Théotiste born Abt 1781
  Therese
DUBOIS
  Adelina born 1860
  Angele
  George Edmund born 1895
  Mary Laura
DUBORD
  Marguerite
  Marguerite
  Roselie born 1865
DUBUC
  Anastasie
DUCHESNE
  Genevieve
DUPON
  Diemer
  Edze Jans born 20 Mar 1811 died 11 Apr 1893
  Edze Sjoerds
  Edze Wietzes
  Eedsge
  Eedsge Edzes born 29 Jul 1845 died 24 Nov 1866
  Eelze Gjalts born 11 Mar 1867 died 10 Sep 1922
  Elske Jans
  Fedde Klases
  Geertje Liebbes
  Gjalt Eelzes
  Gjalt Jans born 21 May 1825 died 26 Mar 1893
  Gjalt Klazes
  Gjlat Jans
  Gjolt Geerts born 1772
  Gosse Jans born 7 Jul 1813 died 31 Mar 1817
  Gosse Jans born 11 Jun 1823 died 13 Jul 1895
  Greitje
  Grietje Edzes born 11 Jul 1849 died 23 Sep 1852
  Hendrikje Liebbes
  Jan Edzes born 19 Feb 1841
  Jan Gjalts born 17 Apr 1864 died 29 Sep 1936
  Jan Sjoerds born 25 Jul 1781 died 25 Jun 1856
  Jan Sjoerds
  Jan Sjoerds
  Jan Wietzes born 18 Oct 1843 died 24 May 1854
  Jan Wietzes
  Janke Gjalts born 21 Feb 1859 died 28 Feb 1916
  Janke Jans born 1 Jun 1812 died 25 Feb 1882
  Janke Jans
  Jantje Edzes born 4 Aug 1850 died 15 Feb 1933
  Jeltje Sjoerds
  Klaas Gjalts born 12 Dec 1861 died 14 Jul 1899
  Klaas Jans
  Klaas Liebbes
  Liebbe Wijtzes born 14 Dec 1850 died 25 Jan 1932
  Liekele Wietzes
  Liesbert Gosses born 4 Jun 1857 died 8 Oct 1910
  Lijkele Wietzes born 15 Sep 1845 died 25 Nov 1874
  Roel Edzes born 11 Aug 1855 died 6 Aug 1891
  Sake Sjoerds
  Sietze Wietzes
  Sjoerd Edzes born 8 Mar 1844 died 24 May 1937
  Sjoerd Gjalts born 9 Apr 1870 died 14 Dec 1928
  Sjoerd Jans born 16 Feb 1809 died 4 Feb 1866
  Sjoerd Liebbes
  Sjoerd Wietzes born 19 Nov 1847 died 30 Nov 1907
  Sjoerdje
  Trijntje Edzes born 4 Sep 1847 died 17 May 1885
  Trijntje Gjalts born 18 Jan 1857 died 23 Dec 1935
  Trijntje Liebbes
  Trijntje Sjoerds born 17 Feb 1834 died 30 Aug 1856
  Trijntje Wijtzes born 23 Jun 1852 died 27 Aug 1853
  Trijntje Wytzes born 4 Dec 1856
  Wietske Jans born 11 Jun 1823 died 12 Mar 1824
  Wietze Jans born 20 Apr 1815 died 9 May 1870
  Wietze Jans
  Wietze Jans
  Wietze Liebbes
  Wietze Liebbes
  Wietzes Edzes born 17 Jul 1853
  Ymkje
  Ymkje Sjoerds
DUPONT
  Xainte
DUTAUT
  Josephe
DUTMER
  Garmt Jacobs
  Jakob born 1 May 1880 died 19 Dec 1967
DUURSMA
  Bukje Jans
  Janke Geerts
DUVAL
  Charlotte
DYKMAN
  Cheryl MaeVisit our sponsors PlanetCharters.com Adventure Vacations  |  Bass Fishing  |  Sky Diving  |  Hot Air Balloon Rides  |  White Water Rafting  |  Deer Hunting  |  Bird Watching  |  Trout Fishing  |  Bus Tours  |  Deep Sea Fishing  |  Whale Watching  |  Boat Charters  |  Crappie Fishing  |  Walleye Fishing

No Surname, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

DALEMANS-DE VRIES, [DE VRIES-DYKMAN]

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 4 Mar 2006 with Legacy 6.0 from Millennia